5 RAGUNIJIET GHALA M'GHANDEKX TITLEF IL-KUNCERT TAL-QADDISIN

June 22, 2015

Mhu ebda sigriet li l-Maltin spiss iżeffnu l-qaddisin fi kliemhom, prattikament f'kull sitwazzjoni li tista' tippreżenta ruħha. Anzi tista' tgħid li hi ħaga ta' kuljum, bħal li kieku kienu joqogħdu bieb ma' bieb jew fl-istess triq tagħna. Min jitlob lil Sant'Antnin għal ħwejjeġ mitlufin u min, waqt xi maltempata, idaħħal lil Santa Barbara fl-istorja u min, meta jrid jagħmel xi emfasi partikolari waqt xi storja li jkun qed jirrakkonta, jimplora l-qaddisin kollha. Hawnhekk fil-fatt fejn titqanqal naqra l-kurzita' dwar x'inhu u x'mhuwiex dan il-Kunċert tal-Qaddisin li Kelmakelma Notanota se jtellgħu il-gimgħa d-dieħla fi Pjazza Teatru Rjal. Jekk għadkom ma qbadtux art jew ma smajtux b'dan il-kuncert, hawn ftit raġunijiet għaliex m'għandkomx titilfuh.

 

1. Il-mużika.

In-nisġa ta' mużika tradizzjonali u mużika kontemporanja bl-arranġamenti qawwijin tal-Big Band Brothers mhux se jħalluk toqgħod bilqiegħda bi kwietek. Tgħidx kemm se ċċapċap u toqmos man-noti... noti ta' kanzunetti li jafhom kulħadd u noti ta' kanzunetti li nkitbu apposta għal dan il-kunċert u li se jindaqqu għall-ewwel darba matulu.

 

2. Il-lingwa.

Il-lirika bi lsien pajjiżna qiegħda kulma jmur tissaħħaħ. Dan il-kunċert hu xhieda oħra ta' dan. Imma f'dan il-kunċert, apparti l-kliem tal-kanzunetti, se jkun hemm ħafna aktar kliem. Xalata ta' kliem u logħob bil-kliem, kif imdorrijin naraw fil-paġna Kelma Kelma. Trid tara kif il-poeżija, il-makkjetta u n-narrazzjoni jistgħu jingħaqdu b'mod frisk mal-mużika, maċ-ċajt u l-umoriżmu? Taf x'għandek tagħmel.

 

3. Il-qaddisin.

Bla ebda preferenza partikolari, il-qaddisin kollha jistgħu jispiċċaw bħal Pilatu fil-Kredu, fil-mira ta' dan il-kunċert. Tgħid il-qaddis favorit tiegħek se jidħol fl-istorja? Tgħid se niskopru xi qaddis ġdid li qajla jissemma fil-konverżazzjonijiet tagħna ta' kuljum? Jew forsi se jissemmew xi talin li qaddisin mhumiex imma li jaħsbu li huma?

 

4. Ray Calleja.

Dawk li jsegwu t-teatru u t-televiżjoni żgur li jafuh sew. F'dan il-kunċert, Ray mhux se jirreċta biss, imma se jkanta wkoll! Se jilħaq noti li qatt ma smajtuh jilħaq, se jirreppja, se jiddwetta mal-mistednin, se jinterpreta xi makkjetti ġodda li se jinstemgħu għall-ewwel darba f'dan il-kunċert, u fuq kollox se jdaħħakna. Imma oqgħod attent, għax wara d-daħk...   

 

5. Mhux ovvja?

L-ewwel kunċert ta' Kelma Kelma Nota Nota sar f’Lulju 2014 u tant intlaqa’tajjeb li xahar wara reġa’ttella’taħt il-patroċinju distint tal-Eċċellenza tagħha Marie-Louise Coleiro Preca, il-President ta’Malta. Wara s-suċċess tas-sena l-oħra u meta tara dak kollu li Daniel Cauchi u l-Big Band Brothers, Ray Calleja u Michael Spagnol ta' Kelma Kelma ħejjew għal dan is-sajf, tista' tibqa' ċert li se toħroġminn hemm ittenni "X'Kunċert tal-Qaddisin dak!"

 

Kuncert tal-Qaddisin se jittella' fi Pjazza Teatru Rjal nhar it-Tlieta, 23, l-Erbgha 24 u l-Hamis 25 ta' Gunju. Il-biljetti jistghu jinxtraw mis-sitticketline.com.mt u l-kuncerti jibdew fid-9 ta' filghaxija. Ghal aktar informazzjoni zur il-pagna ta Kelamkelma Notanota fuq Facebook.

 

Dan l-artiklu kien ppublikat l-ewwel fuq Littlerock.com.mt (21 ta' Gunju 2015)

Please reload

Recent Posts

Friday, November 15, 2019

Wednesday, May 8, 2019

Friday, April 26, 2019

Please reload

Please reload

Archive
Search By Tags